Logo FietsEr komt tijdelijk een fietssluis aan de oostzijde van de Grecht, tussen de Houtkade en Woerdense Verlaat. Daar legt het waterschap een natuurvriendelijke oever aan.

Er komt een beschoeiing onderwater.
Ook wordt het talud verflauwd. Daarbij komt grond vrij. Deze vrijgekomen grond wordt weer voor de berm gebruikt. Om dit mogelijk te maken rijdt de aannemer met grond over het fietspad. Dit moet zo veilig mogelijk te gebeuren. Daarom maakt de aannemer gebruik van een fietssluis. Deze sluis zorgt ervoor dat het fietsverkeer veilig langs het werkterrein kan. De fietssluis wordt vanaf vandaag (maandag 4 juli 2016) in gebruik genomen. De werkzaamheden duren enkele dagen. Als de omstandigheden te nat zijn wordt het werk enkele dagen uitgesteld.