Logo Eenrichtigswegin Maarssen zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen rondom het recreatieterrein De Strook/ Nieuweweg ingetrokken. In verband met het aanhoudende zomerse weer is…

er een toestroom van recreanten geweest rondom het recreatiegebied. Dit ging gepaard met een tekort aan parkeerplaatsen. De Nieuweweg werd daarom tijdelijk ingericht als eenrichtingsstraat zodat er aan twee zijden van deze weg geparkeerd kon worden. Vanaf maandag is de situatie weer zoals deze was.