Logo Geld 2De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker tóch subsidie toe te kennen aan Theater Utrecht. Dat heeft het theater te danken aan het feit, dat er geen andere geschikte aanvragers zijn.

In mei leek het er nog op dat het theater 1,6 miljoen subsidie zou verliezen, omdat het volgens de Raad voor Cultuur de afgelopen jaren te weinig eigen inkomsten had gegenereerd.

Inmiddels heeft de raad toch besloten een positief advies te geven. Op Prinsjesdag maakt de minister bekend welke van de instellingen daadwerkelijk subsidie gaan krijgen.