Logo EMTEDe voorgenomen verkoop van de 130 supermarktlocaties van EMTÉ heeft geen gevolgen voor de medewerkers van de EMTÉ-filialen in Harmelen, Montfoort en Oudewater.

Het personeel blijft gewoon in dienst. Het is alleen nog niet zeker welke supermarkt Jumbo en welke Coop wordt. Het ligt voor de hand dat er in Oudewater geen Jumbo komt omdat daar al een Jumbo gevestigd is.

Er wordt naar gestreefd de gehele transactie, na goedkeuring van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) in de loop van 2018 af te ronden.