Logo Groene HartGemeentes en provincies moeten meer samenwerken als het gaat om de veranderingen waarmee het Groene Hart de komende jaren te maken krijgt.

Dat wil de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. De stuurgroep heeft een nota gepresenteerd waarvan ze vraagt die te gebruiken bij het vinden van oplossingen voor zaken als bodemdaling, waterbeheer, bereikbaarheid en het gebruik van nieuwe vormen van energie. Gemeentes moeten vanaf 2019 omgevingsvisies opstellen in plaats van bestemmingsplannen. De stuurgroep vraagt gemeentes die visies onderling af te stemmen. Ook ondernemers zouden meer samen moeten werken. Dat moet er toe leiden dat streekproducten ook in bijvoorbeeld de supermarkten verkrijgbaar zijn.