Het aantal basisschoolleerlingen in Oudewater blijft de komende 16 jaar nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de meest recente leerlingenprognose, die de gemeente iedere drie jaar laat actualiseren.

Naar verwachting telt Oudewater in 2036 ongeveer 862 kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit schooljaar krijgen 878 leerlingen les. De stabiele ontwikkeling van het aantal leerlingen betekent dat het aantal benodigde schoollokalen niet verandert in krap twee decennia: 40 in 2019, 40 in 2036.

Dat houdt in dat de scholen gezamenlijk zes lokalen ‘over’ hebben. Wethouder Bob Duindam laat weten dat deze lokalen inmiddels een andere bestemming hebben gekregen voor bijvoorbeeld les aan kleine groepen en voor kinderopvang.

Mocht het onverwacht komen tot een groei van het aantal leerlingen, dan kan Oudewater die eenvoudig opvangen zonder te hoeven investeren in nieuwe lokalen.

Foto: Gemeente Oudewater