Logo WaterpeilDe Omgevingswet die in 2018 in werking treedt, daagt uit tot nieuwe samenwerking in de provincie Utrecht. Dat hebben gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen…

drinkwaterbedrijven en de provincie geconcludeerd na een bijeenkomst over de vraag wat de gevolgen van de toekomstige wet op het beleid voor bodem en grondwater zijn. Met de Omgevingswet wil de overheid het systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

In het najaar volgt een voorlopig rapport dat een bijdrage levert voor de Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en het Regionale Waterprogramma. Vragen als hoe pakken we de verantwoordelijkheid voor een schonere bodem en grondwater op, en hoe maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde worden in het rapport opgesteld.