Het aantal zogenoemde ‘kleine landschapselementen’ (KLE’s) in de provincie Utrecht groeit. KLE’s zijn toevoegingen aan het landschap die goed zijn voor de biodiversiteit en die het landschap een betere uitstraling geven.

Provincie Utrecht heeft voor de periode van 2019 – 2021 een bedrag van 750.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en het herstel van die KLE’s. Inmiddels zijn er tientallen aangelegd. Ze zijn een meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit.

Er is veel mogelijk. Poelen herbergen kikkers, padden en salamanders. Kleine bosjes en houtwallen bieden beschutting aan zangvogels en luwte aan libellen en vlinders. In natuurvriendelijke slootkanten wemelt het van opgroeiende visjes en vinden weidevogels voedsel en schuilplekken.