Logo Geld 10 De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het ophogen van het terrein van De Fuut. Er is 160.000 euro nodig maar de…

rest betaalt Stichting De Fuut zelf door haar reserves aan te spreken.

Het bestuur van de stichting, dat sinds 2015 het openluchtzwembad in Reeuwijk-Brug beheert en exploiteert, heeft meteen opdracht gegeven om het terras op te hogen en leidingen te repareren of te vervangen. De ligweide is al opgehoogd en voorzien van een nieuw drainagesysteem.

Wethouder Dirk-Jan Knol kan niet garanderen dat de moerasbomen die op het terras staan met de naam meta-sequoia de ophoging zullen overleven. De stichting wordt door vrijwilligers beheerd.

Foto’s: RTV Bodegraven
43 fuut
43 fuut1