De gemeente heeft het toezicht op de kinderopvang in De Ronde Venen goed op orde. Dat blijkt uit de jaarverantwoording die aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs is gestuurd.

In 2018 zijn alle locaties voor kinder- en buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in De Ronde Venen gecontroleerd. Daarnaast is ruim 12 procent van de bestaande gastouders door de GGD bezocht. Bij tien locaties zijn tekortkomingen geconstateerd en heeft de GGD geadviseerd te handhaven. De gemeente heeft dit advies opgevolgd en er zijn afspraken gemaakt over herstel van de tekortkomingen.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van kinderopvang en zijn verplicht alle kinderopvanglocaties binnen de gemeente te laten inspecteren op kwaliteitsnormen.