Logo Provincie UtrechtDe provincie Utrecht heeft in 2016 bijna 14,5 miljoen euro aan buitenlandse investeringen en 458 nieuwe arbeidsplaatsen weten binnen te halen. In 2016 kozen negentien buitenlandse…

bedrijven voor de provincie Utrecht. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Daarmee sluiten de provincie 2016 af als topjaar.

Buitenlandse investeerders zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Dit levert al jaren veel nieuwe banen op, draagt bij aan de economie, versterkt de aansluiting op internationale netwerken en het levert de schatkist geld op. De provincie Utrecht werkt er daarom hard aan om meer buitenlandse bedrijven aan te trekken en deze daarna voor de regio te behouden.