Logo Bloemen3Op Geestdorp in Woerden gaat het tuincentrum Rodenburg plaats maken voor woningen. In een raadsbesluit afgelopen week is het bestemmingsplan hiervoor gewijzigd. Eind vorig jaar heeft…

Rodenburg bekend gemaakt te stoppen met haar tuincentra Home & Garden in Nederland. Op Geestdorp is wel het hoveniersbedrijf Rodenburg Tuinen voortgezet. Op de plek van het tuincentrum Home & Garden zijn drie woningen gepland. Die komen te staan naast het hoveniersbedrijf van Rodenburg. De nieuwe woningen sluiten aan op de bestaande lintbebouwing.

Volgens het gemeentebestuur ontstaat door de sloop van het oude tuincentrum een kwaliteitsverbetering omdat er doorzicht komt naar de Oude Rijn. Het college zegt veel belang te hechten aan de Oude Rijn en haar directe omgeving, omdat die aan de basis liggen van de ontstaansgeschiedenis van de kernen en het omliggende landschap.