Logo GasleidingZes tuinders aan de Hugo de Vriesweg in Harmelen hebben van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming gekregen om hun eigen gasnet te beheren. Het beheer en…

onderhoud van een gasnet is wettelijk gezien alleen voorbehouden aan netbeheerders. In 2001 hebben de kwekers de Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard (TCH) opgericht, met als doel het aanleggen, beheren en onderhouden van een eigen gasnet. Daardoor kan gezamenlijk energie worden ingekocht en zijn de transportkosten lager.

Aangezien het hier om een gesloten distributiesysteem gaat waarmee geen andere klanten worden bediend, heeft de ACM het particuliere gasnet goedgekeurd. Het leidingnet van de tuinders maakt dan ook geen onderdeel uit van het landelijke gasnet.