Eerst het alternatief Rembrandtbrug verder uitwerken, daarna een besluit nemen. Dat stelt het Woerdens college voor aan de gemeenteraad. Door deze tussenstap in het project Bruggen Woerden-West kan de raad voor de zomervakantie 2020, op basis van vergelijkbare informatie, een keuze maken tussen vier alternatieven voor een nieuwe brug over de Oude Rijn.

De vier alternatieven waaruit gekozen kan worden zijn de Gildenbrug, de Rietveldbrug, de Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. De uitwerking van het alternatief Rembrandtbrug is veel complexer dan de drie andere bruggen.

Deze variant is dan ook alleen op hoofdlijnen uitgewerkt en nog nauwelijks besproken met belanghebbenden. Er zijn nog veel vraagtekens die nader onderzocht moeten worden, vooral over de inpasbaarheid en de betaalbaarheid.

Het college vraagt de raad hiervoor een bedrag van 285.000 euro vervroegd beschikbaar te stellen.

Foto: Elly Waterman