De gemeenteraad van Woerden heeft ingestemd met het uitwerken van twee terreinen voor ontwikkeling van schuifruimte voor Woerdense ondernemers. Het gaat om de locatie Putkop, aansluitend aan het bedrijventerrein in Harmelen en de locatie Van Zwietenweg in Woerden. Voor de twee vastgestelde locaties wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld en vervolgens een bestemmingsplan.

CDA raadslid Marco Hollemans zegt dat het voor de Woerdense bedrijven belangrijk is dat er de komende jaren ruimte komt. Daar heeft het CDA zich steeds hard voor gemaakt, aldus Hollemans.

Met de grondeigenaren wordt overleg gevoerd over de aankoop van de grond. Samen met de ondernemersverenigingen wordt een uitgiftebeleid van de grond ontwikkeld.