Het college in Bodegraven heeft de raad een voorstel gedaan om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een complete vernieuwing van de milieustraat. Het huidige afvalbrengstation voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. De achterliggende loods van de voormalige brandweerkazerne wordt ingezet voor een betere scheiding van de afvalstromen.

Naar verwachting is de investering van twee miljoen voor een periode van 20 jaar. Dat betekent op jaarbasis een kostenpost van 9 euro per huishouden. De verbouwing van het afvalbrengstation wordt in 2022 voorbereid en afgerond in 2023.