Logo Inspectie van het onderwijsIn Utrecht ontstaat er steeds meer een grotere tweedeling tussen arme en rijke basisscholen. Dit blijkt uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs.

Steeds meer gaan kinderen van ouders met een hoog inkomen naar basisscholen waar ook andere kinderen met rijke ouders zitten. Om een goed evenwicht op scholen te krijgen zou ruim de helft van de leerlingen van school moeten veranderen.

In de meeste Nederlandse gemeenten blijkt dat ouders het opleidingsniveau van andere ouders belangrijk vinden als het gaat om het uitkiezen van een school. Dit speelt bij Utrechtse ouders juist een kleinere rol bij de keuze voor een basisschool. Ook bepaalt het wel of niet hebben van een migratieachtergrond in Utrecht minder vaak de keuze dan andere plaatsen.