Logo UrnEr bestaan twijfels over de behoefte aan een crematorium in Woerden. Dat blijkt uit een bij de gemeente ingediende zienswijze. De indieners van de zienswijze zetten vraagtekens…

bij de cijfermatige onderbouwing van de gemeente Woerden. Ze rekenen voor dat het aantal crematies van overledenen in de gemeente Woerden eerder daalt dan stijgt. Ook trekken de indieners van de zienswijze de interpretatie van een enquĂȘte onder inwoners van de gemeente in twijfel.

Woerden zou bereid zijn een kostbaar crematorium te bouwen terwijl uit de cijfers niet blijkt dat er de komende jaren een lokale of regionale behoefte bestaat aan een crematorium, staat in de zienswijze.