De accountant belast met de controle over de jaarrekening 2017, vindt dat de gemeente Utrecht niet voldoende aannemelijk kan maken, waarom een bedrag van ruim twaalf miljoen aan de bouwer van de Uithoflijn is betaald.

De goedkeuring van de jaarstukken heeft door deze onduidelijkheid maanden op zich laten wachten.

Volgens de gemeente gaat het om werkelijk gemaakte kosten voor onvoorziene obstakels, waarbij met de projectontwikkelaar wordt onderhandeld over de extra kosten.

Dit is echter onvoldoende vastgelegd in contracten en zou dus beter moeten. De Uithoflijn is al 84 miljoen euro duurder uitgevallen en daar komt mogelijk nog 18 miljoen bij. Dit staat al gereserveerd, maar is nog niet uitgegeven.