Het ministerie van Landbouw en Natuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor Foodvalley in de provincie Gelderland en Utrecht. In totaal wordt er zeventig miljoen euro in het project gestoken.

Foodvalley is een langere samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen. Het is de bedoeling dat door krachten te bundelen de partijen een bijdrage kunnen leveren aan gezond en duurzaam voedsel.

Daarnaast moet het zorgen voor werkgelegenheid, een betere leefomgeving, gezondheid en brede welvaart. Bijvoorbeeld door de transitie naar toekomstbestendige landbouw te versnellen en het kennis- en innovatiesysteem te versterken.

Foto: Provincie Utrecht