Logo Natuur Voor de natuur in de provincie Utrecht is volgend jaar ruim twintig miljoen euro beschikbaar. Voor natuurbehoud en het ontwikkelen van nieuwe natuur trekt…

de provincie volgend jaar bijna vijftien miljoen euro uit. Nieuw is dat er ruim 1,2 miljoen beschikbaar komt voor het verbeteren van weidevogelreservaten en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen. Verder steekt de provincie geld in de aanleg van nieuwe natuurterreinen, het herstellen en verbeteren van Natura 2000-gebieden en het beheer van natuurterreinen.

De uitvoering vindt plaats door eigenaren van natuurterreinen, zoals Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer. Het geld komt uit een aantal provinciale subsidieregelingen.

Foto: Provincie Utrecht
bos