De fractie LijstvanderDoes Woerden wordt per 1 januari versterkt door Monique Verheyen. Na het vertrek van Verheyen bij de fractie van STERK Woerden heeft zij een tijdje alleen in de raad gezeten als Partij Verheyen.

Zij zegt zich te herkennen in de standpunten van het verkiezingsprogramma van LijstvanderDoes, en wil graag helpen om deze doelstellingen te verwezenlijken. LijstvanderDoes hoopt op een lange en vruchtbare samenwerking.

De fractie bestaat na de uitbreiding uit zes raadsleden.