Logo Gemeente De Ronde VenenGemeente De Ronde Venen wil kinderen met een taal- of spraakachterstand vroeg signaleren. Kinderen tot 5 jaar leren de taal het gemakkelijkst. Daarom is het nuttig om kinderen…

op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus te observeren. De gemeente De Ronde Venen gaat het accent van preventieve logopedie verleggen naar jonge kinderen. Er komt een logopedisch spreekuur voor kinderen van twee tot vier jaar. Ook komt er een maandelijks inloopspreekuur voor ouders met korte vragen.

Ouders kunnen twijfelen of hun kind nog een speen mag hebben. Ouders kunnen zich ook zorgen maken omdat hun kind ineens stottert of heel hard praat. Met die vragen kunnen zij op inloopspreekuur vrijblijvend en kosteloos terecht.