Logo Hoefijzer paard Manage Morgenstond op Geestdorp in Woerden wil uitbreiden maar ingewikkelde regelgeving, dubbele zekerheden en de kosten voor talloze onderzoeken maken dat…

dat niet zo snel gaat als gewenst. Dat kregen Inwonersbelangen en LijstvanderDoes tijdens een werkbezoek te horen.

LijstvanderDoes zegt dat het goed is om te horen wat een ondernemer allemaal ervaart en dat een goede wisselwerking tussen politiek en samenleving noodzakelijk is. De uitbreiding houdt onder meer verband met het dierenwelzijnsbeleid dat meer ruimte voor de paarden vereist.

Foto’s: Anno Visser