De ‘strippenkaart’ dagbegeleiding waarmee mantelzorgers de zorg voor hun naaste even kunnen overdragen aan een vertrouwde zorgaanbieder, wordt uitgebreid. De Utrechtse wethouder Van Ooijen reikte de eerste strippenkaart nieuwe stijl uit aan mantelzorgers tijdens een bijeenkomst bij Karma Zorg, één van de aanbieders die meedoen.

Met de strippenkaart kunnen mantelzorgers van mensen die gebruik maken van dagbegeleiding, op jaarbasis zes extra dagdelen dagbegeleiding inzetten voor degenen voor wie zij zorgen. Dagbegeleiding is een Wmo-maatwerkvoorziening voor mensen die hulp nodig hebben bij hun dagstructurering. Het gaat daarbij vrijwel altijd om mensen met een vorm van (beginnende) dementie.

“Mantelzorgers geven aan dat de zorg die zij verlenen soms veel kan zijn. Als je naar de toekomst kijkt, zal het aantal zorgbehoevenden toenemen en dat vraagt wat van mantelzorgers. Met de strippenkaart kunnen mantelzorgers hun zorgtaak wat meer delen met een dagbeleidingsvoorziening”, aldus Van Ooijen.