Logo WinkelwagenDe gemeente Woerden heeft een rapport opgesteld over hun visie op de supermarktenstructuur. Het college wil dat dit rapport gebruikt wordt als richtinggever voor toekomstige…

aanvragen en wil zoveel mogelijk ruimte geven aan de markt om zich verder te ontwikkelen.

In de binnenstad wil het college het supermarktaanbod versterken door uitbreiding van de bestaande supermarktlocatie of/en door de komst van een tweede supermarkt. Ook noemt het rapport dat een vergroting van de supermarktbranche mogelijk is in winkelcentrum Tounoysveld en in Molenvliet en Snel en Polanen. Solitaire en aan de rand gelegen ontwikkelingen zijn ongewenst, want deze doen de positie van de winkelcentra op de langere termijn verzwakken en ondermijnen. Het rapport is gedeeld met de supermarktondernemers en ondernemersverenigingen.

De doelstellingen om in te zetten op versterking van de binnenstad, levensvatbare winkelcentra en behoud van het voorzieningenniveau in kleine kernen, worden door een meerderheid gedeelt.