Logo RotaryZaterdag 30 september zijn 125 doofblinde mensen met hun 125 persoonlijke begeleiders te gast bij de twee Woerdense Rotaryclubs in het gebouw van Ferm Werk… voor een bijzondere uitgaansdag. Mensen met doofblindheid zijn sterk afhankelijk van de hulp van anderen en hebben minder sociale contacten. De Nederlandse Stichting voor Doofblinden wil doofblinde mensen uit hun isolement halen en onderlinge sociale contacten bevorderen. De Stichting doet dat onder meer door de organisatie van een Doofblindendag op locatie. Voor de organisatie en fondsenwerving van zo’n dag roept de Stichting altijd de hulp in van serviceclubs. De Rotaryclubs in Woerden financieren en organiseren deze Doofblindendag in Woerden en dragen op de dag zelf ook als hulpvaardige vrijwilligers graag hun steentje bij.