Logo Geld 7Het ziet er naar uit dat de kosten voor bijstanduitkeringen in Woerden dit jaar zo’n half miljoen euro hoger uitpakken dan is begroot. De rapportage van Ferm Werk over het 1e kwartaal…

2017 laat een aanzienlijke stijging zien van het aantal uitkeringen. In Woerden zijn bijna 20 procent meer uitkeringen uitgekeerd dan waar in de begroting mee rekening is gehouden. Op basis van de resultaten in het 1e kwartaal is de verwachting dat voor heel 2017 de begroting met ruim 500 duizend euro zal worden overschreden. Dat is inclusief uitvoeringskosten en kosten voor een re-integratie consulent.

Volgens het gemeentebestuur wordt de overschrijding voor een belangrijk deel veroorzaakt door de huisvesting van 52 statushouders in de Stadspoort. Die was nog niet bekend op het moment dat Ferm Werk de begroting voor 2017 opstelde.