Logo Wierickewachter De nieuwe uitkijktoren aan het Wierickepad bij Driebruggen heeft de naam ‘Wierickewachter’ gekregen. De jury van het Dorpsteam Driebruggen heeft uit de…

vele inzendingen deze naam gekozen voor de wachttoren. De winnaars zijn Rene Tap en Greta Kuipers, die ieder afzonderlijk deze naam instuurden. Zij onthulden dan ook afgelopen woensdag het naambord. Met de bekendmaking van de naam van de uitkijktoren aan het Wierickepad zijn de werkzaamheden aan de Enkele Wiericke afgerond.

In de afgelopen acht jaar is door De Stichtse Rijnlanden de oostelijke dijk langs de Wiericke versterkt, het kanaal uitgebaggerd, een nieuwe waterbergingssloot aangelegd en een nieuwe natuurvriendelijke oever ingericht. Als afsluiting is langs de Enkele Wiericke een uitkijktoren gebouwd.

De ‘Wierickewachter’ is door het waterschap officieel overgedragen aan de gemeente Bodegraven–Reeuwijk.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Uitkijktoren de Wierickewachter
05 toren