Logo HoogspanningsmastInwoners van Stichtse Vecht die onder een hoogspanningsleiding wonen, komen in aanmerking voor een uitkoop regeling. Dat wordt mogelijk doordat burgemeester en wethouders van…

Stichtse Vecht meewerken aan uitvoering van een landelijke uitkoopregeling. In Stichtse Vecht gaat het om 6 woningen. De eigenaren zijn al benaderd. De bewoners zijn vrij om van de regeling gebruik te maken.

De uitkoopregeling kwam tot stand na een maatschappelijke discussie die in 2010 gevoerd is en die geleid heeft tot een toezegging van het kabinet Rutte I. De regeling houdt in dat eigenaren van woningen die loodrecht onder een hoogspanningsleiding liggen, kunnen worden uitgekocht.

Als de bewoners zijn uitgekocht mag er niet opnieuw in worden gewoond. De regeling gaat volgend jaar in.