Provincie Utrecht nodigt haar inwoners uit om op 8 mei mee te denken over de concept-agenda voor de coalitiebesprekingen. Dit document is opgesteld op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken tussen Groenlinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie.

Het document is te lezen op de site van de provincie. In de concept-agenda staan vijf onderwerpen centraal staan die als belangrijkste opgaven worden gezien voor de partijen voordat zij verder gaan met de besprekingen over het coalitieakkoord 2019-2023. De onderwerpen zijn: Verbetering kwaliteit leefomgeving, energie en klimaat, woningbouwopgave, mobiliteitsopgave en kwalitatieve economische ontwikkeling.

Belangstellenden kunnen zich tot aanstaande maandag opgeven via de site van de provincie.


Foto: Provincie Utrecht