Driekwart van de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk is voor een verbod op knalvuurwerk, maar tegen een verbod op siervuurwerk. Dat blijkt uit een enquête die op 23 mei is ingevuld door 8768 inwoners.

Door het omvangrijke aantal deelnemers geldt het onderzoek als representatief. Over consumentenvuurwerk in het algemeen zijn inwoners meer verdeeld: de ene helft is voor een verbod, de andere helft is daartegen.

Wel is er een duidelijk verschil in leeftijd. Twee derde van de inwoners ouder dan 75 jaar is voor een verbod op consumentenvuurwerk, twee derde van de inwoners jonger dan 35 jaar is tegen een verbod.

De uitkomsten van de vuurwerkenquête worden breder getoetst in het veiligheidsonderzoek onder inwonerspanel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’.

Dit onderzoek gaat half juni van start. De uitkomsten van beide onderzoeken worden besproken door de gemeenteraad en dragen bij aan eventuele besluitvorming over dit onderwerp.