Logo Handtekening2 Wethouder Hans Haring en Stichting Buurtwerk hebben donderdag op het stadhuis van Woerden het uitvoeringsprogramma voor jeugdwerk binnen de gemeente ondertekend.

Stichting Buurtwerk stimuleert jongeren om een actieve rol te nemen in hun buurt. Het gaat om jongeren van 10 tot 23 jaar. Dat zijn bewoners die een buurt levendig houden, omdat ze graag buiten zijn, creatief zijn en veel energie hebben. De jongelui wordt geleerd zelfredzaam te zijn, zich verantwoordelijk te voelen en sociaal vaardig te zijn.

Samen met gezin, school en andere organisaties werkt Buurtwerk aan een kansrijk opgroeiklimaat voor jongeren. Om die reden heeft de gemeente Woerden voor de Stichting Buurtwerk gekozen voor de uitvoering van het jongerenwerk.

Foto’s: Henk Wit