Logo UMC 2Het UMC Utrecht zet op hun website alle tarieven voor behandelingen van de zes grote zorgverzekeraars. Zo kunnen patiënten vooraf zien wat een medische behandeling in het ziekenhuis kost.

De tarieven betreffen de zorgproducten met een tarief tot en met € 885. Dat is het bedrag van de maximale eigen bijdrage van patiënten. In een overzicht per aandoening staan alle kosten op een rij van de verzekeringen van het Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis, Multizorg en DSW. De tarieven zijn één van de uitkomsten van de afspraken die het UMC jaarlijks met zorgverzekeraars maakt. Die afspraken kunnen per zorgverzekeraar per jaar verschillen.