Het UMC Utrecht start vanaf maandag met het vaccineren van patiënten met een hoog medisch risico. Het gaat om patiënten met leukemie en andere bloedziektes, patiënten met ernstig nierfalen, patiënten die een orgaan- of beenmergtransplantatie hebben gehad en patiënten met een ernstige afweerstoornis. Deze patiënten krijgen het Moderna-vaccin.

Ook voor patiënten met een neurologische aandoening is besloten om de vaccinatie niet door de huisartsen te laten doen maar door ziekenhuizen, waaronder ook het UMC Utrecht. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Deze vaccinaties vinden plaats op advies van de Gezondheidsraad.