Logo MetselenDoor een unieke aanpak van de verzakkende veenondergond kunnen in Zegveld zo’n 40 woningen worden gebouwd op en rond het complex van tennisvereniging Miland. Dit vertelt…

Edwin de Kruijf van aannemer Bolton Ontwikkeling in het AD.

Voor de start van de bouw wordt de veengrond eerst grotendeels afgegraven en daarna weer opgevuld met een zand- en grondlaag die niet verzakt. Bovendien drukt deze nieuwe laag het resterende veen verder in elkaar, zodat ook een toekomstige verzakking grotendeels wordt voorkomen. Hierdoor is de alsmaar wegzakkende ondergrond in het veenweidegebied niet langer een belemmering voor woningbouw.