Op het landgoed Haarzuilens zijn dankzij een samenwerking van Natuurmonumenten en de provincie Utrecht zeldzame akkerplanten en karakteristieke vogelsoorten, zoals de kievit, terug. Akkerflora zijn planten die, tussen de gewassen door, op en rondom akkers groeien.

Tim van den Broek, ecoloog bij Natuurmonumenten en betrokken bij het natuurherstelproject, zegt dat er dertig karakteristieke akkerplanten staan. Zoveel soorten bij elkaar zijn bijna nergens in Nederland te vinden.

De flora in Haarzuilens is hersteld met behulp van actieve soortenbescherming, een onderdeel van de SKNL-regeling van de Provincie Utrecht.

Deze subsidieregeling vergroot de biodiversiteit in de provincie en bevat sinds 2018 ook het onderdeel actieve soortenbescherming. Dit onderdeel richt zich specifiek op het behoud van bedreigde soorten en hun leefgebied.

Foto: Provincie Utrecht