Logo Centrum Hoger Onderwijs InformatieIn de Keuzegids Masters 2017 staan 17 masteropleidingen van de Universiteit Utrecht op de eerste plek in hun vakgebied. Vorig jaar was dit bij 12 opleidingen het geval. Ook krijgen acht…

masteropleidingen van de Universiteit Utrecht het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ van de Keuzegids. Eerdere jaren werd een klein aantal Utrechtse opleidingen door de Keuzegids als ‘zwak’ beschreven, dit jaar is dat er geen een. De Keuzegids Masters is deze week verschenen.

De gids wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) en is bedoeld voor bachelorstudenten en decanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies.