Logo Rijnkadehaven Bodegraven1Op 1 december vond in het gemeentehuis in Bodegraven het 2e klankbordgroep-overleg plaats over de Rijnkadehaven. Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. De vergunningen voor…

de aanleg van de haven zijn er en financieel is het havenproject inmiddels ook rond dankzij een bijdrage van de gemeente. Verwacht wordt dat in januari 2017 de opdrachten voor de steigers gegeven kunnen worden en de haven in het voorjaar voltooid zal zijn.

Er zijn plannen voor een nieuwe bestrating, een stukje boulevard vanaf de Korte Nieuwstraat en sfeer verhogende elementen zoals banken op de kade. De sfeerelementen verwijzen naar de Romeinse tijd in Bodegraven en een meerpalen sculptuur verwijst naar de Rijnkade als handelskade honderd jaar geleden.

Op www.facebook.com/Rijnkadehaven kunt u de vorderingen volgen.