Logo Asbest bordDe gemeente Utrecht heeft een plan van aanpak vastgesteld voor het verwijderen van asbestdaken. Vanwege landelijke wetgeving mogen particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen…

in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Utrecht gaat de komende 6,5 jaar huiseigenaren en ondernemers stimuleren en faciliteren bij het laten verwijderen van asbestdaken.

Uit een inventarisatie blijkt dat Utrecht naar schatting bijna 6 duizend (5.967) asbestverdachte daken telt. Hiervan zijn de meeste daken van particuliere huiseigenaren. Met de optie “Asbest eraf, zonnepanelen erop” wil de gemeente eigenaren zover krijgen om voor energiebesparende oplossingen te kiezen.

Eigenaren van asbestdaken onder de 35m2 kunnen nu ook bij sanering aanspraak maken op de landelijke subsidieregeling. Om zelf het goede voorbeeld te geven zal de gemeente Utrecht de komende drie jaar alle gemeentepanden asbestvrij maken.