Logo WoningbouwUtrecht krijgt er tot 2040 zo’n 44.000 woningen bij om de groei van de stad naar meer dan 433.000 inwoners dat jaar op te vangen. Dat staat in het Meerjarenperspectief Stedelijke…

Ontwikkeling (MPSO) dat bij de Voorjaarsnota 2018 aan de raad wordt aangeboden.

In 2017 zijn meer dan 4.500 woningen in aanbouw genomen; bijna twee keer zoveel als in 2016. Tot 2020 komen er naar verwachting 13.500 woningen bij. Meer dan de helft van alle woningen valt in het sociale- en middenhuursegment.

In de sociale huursector is de voorziene productie van bijna 5.000 woningen niet groot genoeg om het tekort op te lossen. De gemeente en de woningcorporaties blijven daarom zoeken naar kansen in de stad om extra sociale huurwoningen te realiseren.