Logo DomtorenUtrecht gaat het voetgangersgebied in de binnenstad verder uitbreiden. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Het gebied dat primair bestemd is… voor de voetganger wordt groter en op de rustige momenten krijgt de fietser meer ruimte. Fietsers mogen voortaan van ’s avonds 6.00 tot ’s morgens 10.00 uur in het voetgangersgebied fietsen. De fiets is te gast tussen het Domplein en de Mariaplaats. Er wordt gezocht naar meer fietsparkeermogelijkheden aan de randen van het voetgangersgebied, zowel inpandig als op straat. Het Stadshuisplein wordt gedeeltelijk autovrij. De vrijgekomen ruimte komt zoveel mogelijk ten goede aan voetgangers en wordt niet zomaar beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld terrasuitbreiding. Een jaar na uitbreiding vindt een evaluatie plaats. Naar aanleiding van deze resultaten wordt gekeken of de plannen moeten worden aangepast.