Logo StemmenUtrecht doet bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen mee aan een pilot met een stembureau-app. De app zorgt ervoor dat de voorlopige uitslag waarschijnlijk eerder…

beschikbaar is en dat de opkomst op de verkiezingsdag live kan worden gevolgd via internet.

De toepassing vereenvoudigt het proces op het stembureau. Alle stempassen worden voorzien van een QR-code die wordt gescand door de voorzitter. Deze QR-code bevat alleen informatie die ook op de stempas staat. De app heeft geen functie bij het stemmen zelf. De informatie die ingelezen wordt in de app helpt bij het tellen en zorgt ervoor dat de voorlopige uitslag waarschijnlijk eerder beschikbaar is.