Logo Winkelen UtrechtRegio Utrecht is een Top-regio waar mensen graag wonen en werken met een hoge kwaliteit van leven. De meest competitieve, gezonde en inspirerende regio van Europa. De provincie…

wil dit graag zo houden en zelfs verbeteren. Met het aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving worden knelpunten en kansen gesignaleerd en worden oplossingen en innovaties op het gebied van gezonde leefomgeving aangejaagd. In de regio Utrecht stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven onder de noemer Healthy Urban Living hun (investerings)strategie op elkaar af.

De provincie deelt de opgedane ervaringen graag met stakeholders, in Nederland en in Europa.