Logo Gevaarlijke StoffenOndanks regels over het vervoer per trein van gevaarlijke stoffen blijken nog steeds gevaarlijke stoffen over het spoor door Utrecht te worden vervoerd. In 2015 zijn op het traject Utrecht – Blauwkapel…

1318 wagons met gevaarlijke stoffen, vooral LPG, vervoerd. De gemeente Utrecht concludeert dat de norm, zowel wat betreft aantallen als stofsoorten, is overtreden.

Utrecht – Blauwkapel is niet het enige traject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Over het traject door het stationsgebied zijn in 2015 in totaal 2730 wagons vervoerd. Ook op de lijnen Utrecht – Amsterdam, Utrecht – Harmelen en Utrecht – Betuwelijn zijn gevaarlijke stoffen vervoerd. Het bevoegd gezag ligt bij de minister van Infrastructuur en Milieu. De gemeente gaat de minister hier op aanspreken.

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich voor de volksgezondheid.