De provincie Utrecht had begin dit jaar zes procent leegstand van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Daarmee was in Utrecht en Limburg de leegstand het hoogste van Nederland.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In heel Nederland was het leegstaande vloeroppervlak van vastgoed dat geen woning is, op 1 januari vier procent van het totaal. De meeste leegstand is er bij kantoren en winkels.

Zo stond op de peildatum in de provincie Utrecht acht procent van de kantoren en zes procent van de winkels leeg. Bijna twee-derde van het leegstaande vloeroppervlak dat geen woonbestemming heeft, was een jaar eerder ook niet in gebruik.