Logo RegenboogvlagDe gemeente Utrecht heeft de Regenboogagenda voor 2019-2022 klaar. In de agenda staan acties die de acceptatie, zichtbaarheid…

en veiligheid van LHBTI+-personen in Utrecht vergroten.

De agenda is samen met onder meer bewoners, vertegenwoordigers van regenboogorganisaties, politie en hulpverleners opgesteld.
Om de komende periode beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de veiligheid, registreert de politie meldingen en aangiftes waarbij seksuele- en genderdiversiteit een rol speelt.

Toegankelijke hulp door zorgprofessionals is ook een belangrijk nieuw accent, de gemeente let hierop bij de inkoop van zorg.
Vanaf 2020 worden gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de inburgeringscursussen.
Informatie over seksuele- en genderdiversiteit krijgt daar een plek in.