Logo Careyn 2Het college van burgemeester en wethouders in Utrecht houdt er rekening mee dat er een einde komt aan de zorg van de in financiële nood verkerende zorginstelling Careyn.

Het gemeentebestuur laat weten zich sterk te maken voor de continuïteit van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. Zij vindt het belangrijk voorbereid te zijn voor wanneer er geen zorgcontinuïteit door Careyn geboden kan worden.

De gemeente meldt te werken aan verschillende scenario’s om de zorg te allen tijde door te laten gaan. Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is onder meer afgesproken dat zij de gemeente actief en tijdig informeert wanneer er signalen zijn dat de zorgcontinuïteit in gevaar komt.