Logo Smartphone1

De zogenoemde tracking van smartphones door CityTraffic in het centrum van Utrecht wordt door de gemeente niet op prijs gesteld. Tracking is het stiekem tellen van het aantal…

smartphones op een bepaalde plek. De gemeente vindt dat dit onder de Wet bescherming persoonsgegevens valt en heeft de kwestie voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

CityTraffic heeft aan de Steenweg en de Oudegracht twee meetpunten in Utrecht waarmee de smartphones worden geteld. De gemeente onderzoekt nu of voor de meetpunten een vergunning nodig is. Met het tellen en volgen van de smartphones wil CityTraffic aan de weet komen hoeveel mensen hoe lang in de stad verblijven. Deze gegevens worden dan vervolgens weer  doorverkocht aan derden.