Logo Geld armoedeUtrecht wil de schuldenstress bij Utrechters verminderen. De gemeente biedt bij een schuldregeling standaard aan de schulden bij de schuldeisers af te kopen. De inwoners hebben dan nog…

maar één duidelijke schuldeiser: de gemeente. “Dit maakt het overzichtelijker en verlaagt het risico dat de schulden verergeren”, aldus wethouder Linda Voortman.

Het afkopen van schulden in plaats van schuldbemiddeling is niet nieuw. Het afkopen van schulden was al mogelijk, maar gebeurde tot nu toe bij ongeveer één op de drie inwoners met een schuldregeling. Voor het afkopen van de schulden bij de schuldeisers maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers.

Schuldeisers sluiten hiermee een dossier sneller af. De inwoner heeft gedurende de drie jaar van de schuldregeling alleen nog een lening die hij terug moet betalen aan de gemeente. De overige schuldregelingen worden uitgevoerd met schuldbemiddeling.